Leef jij al bewust, of bepaalt je onbewuste geest je gedrag?

Bewust leven is voor mij een goede gewoonte geworden. Jaren geleden las ik het boek ‘Emotioneel evenwicht’ van Roy Martina, een arts die zijn medische kennis combineert met zijn kennis in de Oosterse geneeskunde. In dat boek beschrijft hij o.a. hoe wij ons zelf soms saboteren door onbewuste emoties en overtuigingen. Zijn boek geeft veel praktijk voorbeelden van diverse manieren om deze overtuigingen te veranderen. Zoals altijd haalde ik uit dit boek wat mij aanspreekt, en wat voor mij bruikbare informatie is.

Daarna ben ik mijn onbewuste overtuigingen die ik niet meer wilde hebben, systematisch gaan omvormen en opruimen. Dat was een heel werk, dat uiteindelijk een aantal jaren in beslag nam. Een proces wat eigenlijk altijd doorgaat, want onbewust blijf je emoties en overtuigingen opslaan die je kunnen blokkeren. De overtuigingen vanaf mijn jeugd bracht ik in kaart, het duurde even voor ik een lijst van die ideeën had opgesteld die niet van mij waren, die ik niet meer wilde hebben, omdat ze voor mij niet waar zijn.

Dat ging heel simpel in volgorde van herinnering, niet in chronologisch volgorde. Het was een intuïtief proces, wat belangrijk voor mij was diende zich het eerst aan. Dat bracht weer nieuwe herinneringen met zich mee, of ik vroeg simpel: ’is er nog meer wat mij belemmert’? Zo maakte ik stap voor stap een lange lijst. Een tijdrovend karwei, maar het was het meer dan waard, want zonder die negatieve overtuigingen voelde ik me bevrijd en werd minder afgeleid door storende herinneringen. Zonder die tegenstrijdigheden tussen wat ik WIL en wat ik DOE, functioneer ik beter en voel me happy, ik kan meer bewuste keuzes maken.

De emoties die ik destijds niet had verwerkt, kwamen weer naar boven, en die verwerkte ik nu als nog. Tijdens de herinnering, stelde ik vast hoe ik me destijds voelde, hoe ik het gebeurde beleefd heb. Daarna bedacht ik wat dat negatieve gevoel op zou kunnen heffen, zodat de emotie me niet langer onbewust kan blokkeren. Ik maakte de gebeurtenis dan neutraal, zonder emotionele lading. Dat werd soms een heftige ervaring, omdat ik door die herinneringen opnieuw emotioneel werd. Maar het verwerken van een ‘oude’ emotie is minder zwaar, je weet al dat je het kan. Het is oud zeer waar de scherpe kantjes af zijn, het is al gebeurd dus niet belangrijk voor vandaag. Je mag het voelen, de emotie uiten, erkennen en dan loslaten. Daarna kan je zien wat voor les je er eventueel uit kan halen, ook die emotie hoort bij je ontwikkeling en brengt je verder, je evolueert. Zie ook mijn blog over emoties, als je wil weten hoe ik dat verwerken van emoties gedaan heb. Accepteren dat emoties bij jou horen en een functie hebben, is daarbij essentieel. Emoties zijn de wegwijzers in je leven. Elk verzet tegen dat principe zal het verwerkingsproces blokkeren.

Als het over dieper liggende, traumatische ervaringen gaat, is deze aanpak denk ik niet geschikt. Je kan dan overspoeld raken door onverwerkte emoties die los komen. In dat geval kan je dit proces beter met professionele hulp uitvoeren, omdat je die steun dan nodig hebt, je kan niet voorspellen hoe je zult reageren.

Nadat er al veel veranderd was aan mijn overtuigingen en gedrag, was ik blij met het resultaat, ik had een last losgelaten. Nu ik de smaak te pakken had, ging ik door met het verwerken van alles op mijn lijst. Het voelde als een grote schoonmaak, het opruimen van mijn geest. Dit proces gaat altijd door, ik verander elke dag, blijf leren en evolueren. Soms vind ik nog oude overtuigingen die mij blokkeren en daarom veranderd moeten worden. Maar omdat ik dat al zo vaak gedaan heb, is dat nu relatief gemakkelijk voor mij geworden. Als ik heb gehuild, kan ik daarna weer lachen. Dat weet ik van tevoren dus lucht het enorm op om even te huilen, of boos te zijn. Het mag er zijn en hoort er bij.

Oefening baart kunst, en de oorspronkelijke weerstand tegen verandering door angst voor de emoties, is bij mij totaal verdwenen. Emoties gaan als golven door mij heen, en laat ik wegstromen. Of ik zie het voor me als een stromende rivier, die de boosheid of het verdriet mee neemt. Ik houd emoties niet meer vast, maar ga mee op de stroom.

Onze emoties, ook de onverwerkte emoties, beïnvloeden ons, dat gaat onbewust. Na Roy Martina, las ik nog meer over dit onderwerp, o.a. van dr. Joe Dispenza. Hij is neurowetenschapper en ook bekend door zijn boeken en TED Talks.

‘Just as thoughts are the language of the brain, feelings are the language of the body. And how you think and how you feel create a state of being’. Dr. Joe Dispenza

‘Als iemand echt wil veranderen, begint dat met het besluit dat je niet meer wil denken, handelen of voelen op voorspelbare manieren. Om iets nieuws te leren zijn volgens de neurowetenschappers nieuwe neurale verbindingen nodig in ons brein. Het limbisch systeem (ook wel het emotionele brein genoemd), onze zintuigen, emoties, geheugen en ons verstand werken samen om te leren. Daarna zullen we door herhaling van de nieuwe informatie, het geleerde gaan automatiseren. Door het geleerde in de praktijk te brengen, krijgen we een nieuwe ervaring, en zo kan nieuw gedrag ontstaan’. (The art of Change, dr. Joe Dispenza).

Ben jij geprogrammeerd?

Je lichaam verandert in de loop van de jaren, je lijkt als volwassene uiterlijk niet meer op het kind dat je ooit was. Die fysieke veranderingen vinden wij normaal, je kunt ze zien. Maar verandert je geest ook als je volwassen wordt? Je ontwikkelt je geest, maar het filter waarmee je de wereld waarneemt, wordt volgens de psychologische wetenschap vanaf je kindertijd aangelegd. Dit schijnt te maken te hebben met het feit dat je als kind met een onvolwassen brein nog op een relatief onbewust niveau leeft. Je neemt onbewust informatie op, van iedereen en alles om je heen. Dus alles wat je ouders, onderwijzers, familieleden en kennissen tegen je gezegd hebben, kan onbewust van invloed blijven, vooral als het bij herhaling tegen je gezegd is. Ook de gebeurtenissen uit je kindertijd, en een deel van de emoties die daar bij horen vormen een deel van je ‘programmering’. Net als de emoties door gebeurtenissen, die wij (op welke leeftijd dan ook) niet hebben verwerkt, deel kunnen gaan uitmaken van onze programmering. Op een bewust niveau weten wij daar weinig van, we hebben wel herinneringen uit onze kindertijd, maar de onbewuste programmering, de overtuigingen die we hebben opgedaan, weten we maar voor een deel.

Net als bij een ijsberg, is de bewuste geest maar een klein deel van het geheel, het verstand waar wij besluiten mee nemen. De onbewuste geest bepaalt veel van je gedrag en je waarneming. Je ziet wat je gelooft. Vooral als je onbewust leeft, als je niet van je fouten leert, als je niet aan zelfreflectie doet en je dus niet bewust wordt van je gedrag. Als je je emoties goed verwerkt hebt, worden ze geen onderdeel van je onbewuste programmering en zullen je gedrag niet bepalen.

Het onbewuste deel van je geest kan duidelijk worden door je gedrag. Als je als kind gepest bent, en je hebt dat niet helemaal kunnen verwerken, kan het je gedrag blijven beïnvloeden. Je blijft je dan bijvoorbeeld als volwassene terugtrekken wanneer je onaardig benaderd bent door anderen, of je reageert met een overdreven verdediging, en met een snelle tegenaanval. Deze ‘overreactie’ heb je waarschijnlijk geleerd om je te beschermen tegen de emotionele pijn die je vroeger door de pesters hebt ervaren. Het was jouw manier om te overleven op school. Je kan nu kiezen om opnieuw de onbewuste overtuigingen aan te passen, door die emoties van vroeger neutraal te maken en los te laten. Nogmaals, als je de emoties die zijn veroorzaakt door het gepest wél hebt verwerkt, is er geen onbewuste emotie die je gedrag beïnvloed. Je hoeft dan geen oude overtuigingen op te ruimen.

Stel dat je je geest vergelijkt met een PC, de onbewuste overtuigingen en emotionele blokkades vormen dan een soort ‘malware’, een programmaatje dat op eigen initiatief actief wordt, wat storend kan werken. Deze malware wil je niet, je wil graag zelf beslissen hoe je reageert op je omgeving. Door je geest te trainen, en gebeurtenissen uit je jeugd te verwerken, kan je loskomen van deze onbewuste programmering, en de ‘malware’ definitief verwijderen. Maar hoe dan, ik doe het toch onbewust? Ja dat klopt, maar jij bent ook je onbewuste zelf, dus je bepaalt dat zelf. Hoe pak ik dat dan aan, hoe wordt ik mij dat bewust? Hoe kan ik mijn onbewuste overtuiging veranderen? Het beste kan ik dit aan de hand van een fictief praktijkvoorbeeld uitleggen.

Stel dat je vader plotseling is overleden toen je een klein kind was, dan is dat op zich een schok en erg verdrietig, ook al zegt iedereen tegen je dat ‘de tijd alle wonden zal helen’. Dit grote verlies zou je als kind de overtuiging kunnen geven, dat pappa je in de steek heeft gelaten. Je kan nog niet relativeren als kind, je ervaart primair de gevolgen van het feit dat je vader er niet meer is. Dus misschien wordt je overtuiging: ‘wanneer ik heel veel van iemand hou, dan zal die persoon mij in de steek laten’. Want dat heeft je vader in jouw kinderlijke beleving gedaan. Hij ging immers onverwacht weg en liet jou achter, en je had veel verdriet en miste pappa. De pijn in je kinderhart was zo groot dat je die pijn nooit meer wilt voelen! Als volwassene kan deze ‘malware’, deze onbewuste overtuiging, een eigen leven gaan leiden. Je weet niet eens dat je die overtuiging hebt, maar na enkele mislukte liefdesrelaties, begin je wel wat op te merken. Die gehechtheid, de liefde en verbondenheid, die diepe emotionele band met die ander, blijf je telkens vermijden. Je wilt immers onbewust die bekende pijn in je hart niet meer voelen, die je hebt ervaren toen je klein was. Je verbrak de relatie zodra je ‘te veel’ aan je partner gehecht raakte, omdat het je begon te benauwen, je voelde de angst voor die pijn.

Of je nam in de relatie emotioneel afstand, zodat je ‘veilig’ was voor dat gevoel van verlies. Die emotionele afstand gaf weer problemen met je partner, zodat de relatie uiteindelijk stuk liep door deze ‘bindingsangst’. Of je blijft in een relatie, waarbij je een grote emotionele afstand van je partner bewaart, je leeft elk je eigen leven. Dat voelt veilig omdat de band dan niet zo sterk is, dat je die pijn weer zult ervaren als je partner je verlaat. Maar helaas is dat ook geen echte oplossing, je mist nog altijd die liefde, die hechte liefdesband, die verbinding waar ieder mens naar verlangt.

Op het bewuste niveau denk je dat je niets anders wilt dan een lieve partner vinden waar jij je leven mee gaat delen…dat is niet waar, je onbewuste angst is de baas bij je keuzes. Angst is een slechte raadgever, dus je loopt het risico om steeds opnieuw emotionele afstand van je geliefde te bewaren. Zolang de ‘malware’, deze  verkeerde overtuiging dat de persoon waar jij zoveel van houdt jou in de steek zal laten, nog overheerst, blijft het onbewuste programma actief. Die overtuiging bepaalt je waarneming, en kleurt zelfs de manier waarop jij je partner en een relatie ervaart, je ziet immers wat je gelooft.. Zo kan je gedrag in de relatie een patroon krijgen, waarbij jouw acties zorgen dat de emotionele afstand groot gehouden wordt. Je gaat bijvoorbeeld zelf veel weg en neemt dan letterlijk afstand. Of je maakt ruzie met je partner, die vervolgens emotioneel afstand bewaart. Dit gaat allemaal automatisch, onbewust doe je dat telkens weer om die angst te vermijden. Of je benadert het leven vooral rationeel, deelt niks wezenlijks en houdt je emoties voor jezelf, dat schept allemaal afstand in de relatie. Door weinig emoties te delen met je partner, is de band minder sterk, en heb je het gevoel dat je ‘alles onder controle’ kunt houden. Maar tegelijkertijd ben je door die emotionele afstand niet echt happy in je relatie, je voelt je alleen.

Al met al vormt dit gedrag een sabotage van je eigen geluk, dus het  is hoog tijd om die overtuiging te veranderen en de malware definitief te verwijderen! Maar dit inzicht helpt niet, want de malware zit in je onbewuste geest, en dit inzicht kreeg je op bewust niveau. Maar het inzicht is een begin, en gelukkig kan jij je onbewuste geest op veel manieren zelf beïnvloeden.

Hoe kan ik mijn onbewuste dan veranderen??

Je onbewuste, dat ben jij ook, als je slaapt ben je onbewust. Als je ontspannen bent is je onbewuste geest ontvankelijk voor informatie. Ook als je onder hypnose bent, ben je ontvankelijk voor veranderingen in je onbewuste. Zoek dus de juiste geestesgesteldheid, de rustige aandacht, zodat je nieuwe informatie gemakkelijk opneemt.

Ik kies voor werk in mijn onbewuste geest bijvoorbeeld een moment vlak voor het slapen gaan, ik focus dan eerst op mijn ademhaling om me te ontspannen. Als je bekend bent met meditatie, mindfulness of yoga, snap je precies wat ik bedoel. Die diepe ontspanning is een goede start om je onbewuste te veranderen heb ik gemerkt. Je kan tegen jezelf zeggen welke overtuiging je graag anders wilt, dat vraagt wat creativiteit en een positieve, oplossingsgerichte aanpak. Plus het vertrouwen dat je het kan.

In dit voorbeeld zou de nieuwe, gewenste overtuiging kunnen zijn: ‘ik wil graag onbevangen en ongeremd een diepe emotionele band met iemand hebben, en vol vertrouwen van iemand houden’. Dit helpt je bij het fantaseren met de goede intentie. Ik doe dat in positieve bewoordingen, omdat door een positieve formulering het gewenste resultaat gemakkelijker bereikt wordt. Je focust dan op wat je WEL wilt, en laat wat je NIET wilt buiten beschouwing. Visualisatie is een bekende techniek, die ik door informatie uit diverse boeken heb geleerd (o.a. Creatief visualiseren van Shakti Gawain). Ook in diverse psychotherapieën en bij NLP (neuro linguïstisch programmeren) wordt visualisatie toegepast.

Hoe werkt dat visualiseren bij mij? Ik begin in ontspannen toestand met fantaseren, dagdromen dus eigenlijk. Om bij het voorbeeld te blijven: je wil de beperkende overtuiging veranderen, dat kan door de manier waarop je de gebeurtenis destijds hebt ervaren te veranderen. Door de emotie die erbij hoorde te verwerken en los te laten. Het overlijden van je vader kan je niet veranderen, dat is iets wat je helaas hebt moeten accepteren. Maar je bent nu volwassen, op verstandelijk niveau heb je dat feit geaccepteerd. Maar de beleving, het onbewuste gevoel dat je in de steek gelaten bent als kind, de pijn en het verdriet die je toen hebt ervaren, dat kan je nu veranderen.

Het opmerkelijke is, dat je onbewuste geest geen verschil registreert tussen een herinnering, of een gefantaseerde herinnering. Je kan dus fantaseren dat je het opnieuw beleeft, maar in je fantasie pas je de gebeurtenis zo aan, dat je er nu een goede overtuiging aan overhoudt. Een gefantaseerde herinnering, die je herhaalt, en die je fantaseert met veel details om het in je onbewuste geest te verankeren. Je download dus eigenlijk een nieuw programma op je PC, opnieuw opstarten, en je onbewuste probleem is verdwenen! Omdat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan, vertel ik je in het voorbeeld de stappen die je kan maken.

Stap 1. Gebruik een ontspannen moment, bijvoorbeeld vlak voor het slapen, om je onbewuste geest op te ruimen. Welke overtuiging wil je overhouden, welke nieuwe emotie? Je wil de gebeurtenis als neutraal ervaren, zonder lading, zonder het gevoel verlaten te zijn, je wil gemoedsrust ervaren. Met vol vertrouwen naar alle mensen waar je van houdt, die je dicht bij jouw kern laat komen, waar je emoties mee deelt.

Stap 2. Begin met fantaseren. Stel dat je je verplaatst in het kind wat je toen was, zonder alle details van het gebeuren weer voor je te zien. Zie het vervolgens voor je alsof jij zelf de vader bent van de kleine jongen, die je toen was en die je nu voor je ziet. Voel hoeveel verdriet hij heeft. Zeg tegen jezelf als  kind dat je snapt dat het moeilijk is voor hem, gebruik je eigen woorden. Troost hem en knuffel hem, wat jij goed kan want jij bent het immers zelf!

Stap 3. Je bent nog steeds je eigen vader, en je helpt de kleine jij om een beetje te relativeren, de volwassen versie van jou kan dat. Je zegt bijvoorbeeld: pappa moest gaan omdat het voor hem tijd was, hij ging niet weg om jou in de steek te laten, want hij wilde zelf ook niet weg, en hij zal altijd van je blijven houden. Je kan uitleggen dat sterven van een geliefde helaas bij het leven hoort, maar dat er andere lieve mensen voor in de plaats zullen komen, liefde zal altijd bij jou zijn. Zeg bijvoorbeeld: het lijkt of het heel oneerlijk is wat er nu gebeurd is, maar als je later groot bent (nu dus!), zal je merken dat je veel mensen kunt helpen. Jij kan namelijk goed begrijpen hoe iemand die een dierbare is verloren zich voelt. Je kunt je goed inleven en luisteren naar hun verdriet. Dat is het enige wat ze nodig hebben, en heel belangrijk op dat moment. Jij kan veel mensen écht troosten en die moeilijke tijd lichter voor ze maken. Als je dit soort relativerende woorden aan de kleine jij hebt gezegd, zal je merken dat je emotie verandert. Of eigenlijk: de emotie van het kind in jou.

Stap 4. Je hebt nu geaccepteerd dat je vader destijds is gestorven, en hebt dat gerelativeerd als een volwassene. Op verstandelijk, bewust niveau had je dat al eerder geaccepteerd. Nu ben je klaar om de emoties rond deze gebeurtenis aan te passen. De bedoeling is om de emotie ‘neutraal’ te maken, niet om de feiten op zich te vervormen. Bekijk het maar als een soort rollenspel om alles te verwerken. Je kan bijvoorbeeld het feit dat het zo plotseling is gebeurd in je fantasie veranderen. In je fantasie krijg je wel de kans om je voor te bereiden, je wordt er niet door overvallen. Fantaseer bijvoorbeeld dat je vader eerst met je praat, en afscheid van jou neemt, gebruik je eigen woorden in dit rollenspel. Hij zegt bijvoorbeeld tegen jou dat hij zal sterven, dat hij er niks aan kan doen, hij wil het zelf niet maar het gebeurt toch, maar hij zal altijd van je houden. Hij vindt het zelf ook verdrietig, maar hij zegt dat je moeder en je zusjes en broer altijd voor je zullen zorgen. Daardoor zal je hem eerst missen, maar later zal je niet merken dat hij er niet is, omdat er NIETS ontbreekt aan je leven, en je voelt je geliefd. Je kan in deze fantasie nog alles aan hem vragen, wat je toen als kind had willen vragen, en je krijgt alle antwoorden, je fantasie is van jou. Dus fantaseer alles wat je nodig hebt om die gemoedsrust en troost te krijgen die je nodig hebt. Fantaseer levendig, met kleuren en details, geluiden en eventueel muziek, en kijk zo vaak naar dit ‘filmpje’ tot je alle details uit je hoofd weet. Herhaling van je fantasie is belangrijk voor de nieuwe beleving. Voor je onbewuste geest wordt het dan ‘echt’, een nieuwe werkelijkheid, met een andere emotie. Door het verwerken van het gevoel van verlating, door de acceptatie en het loslaten van die onbewuste emotie, voel jij je nu anders, met meer vertrouwen in jezelf en anderen.

Je PC heeft nu een nieuw programma, nieuwe software die goed functioneert en geen extra energie verbruikt, de 2.0 versie van jezelf! Nu kan je genieten van je nieuwe ervaringen, zonder dit filter door je jeugdervaring. Je kan liefhebben zonder afstand of angst, of de neiging om te sturen in de relatie. Je bent misschien verbaasd dat anderen het niet aan je merken. Het lijkt een kleine verandering, maar voor jou is het een wereld van verschil!

Hoe leer je efficiënt en gemakkelijk?

Het is zo leuk om mee te maken dat ‘mijn’ ideeën van ongeveer twintig jaar geleden, nu worden getest in het onderwijs. Mijn dochter ging toen naar de basisschool, zodat ik geprikkeld werd om te bekijken WAAROM het onderwijs op die manier is ingericht. Nieuwe ideeën over verantwoord onderwijs zullen nu worden getest op scholen. Er gaat bijvoorbeeld een proef starten met meer beweging voor kinderen in de klas, omdat na wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat dit de leerprestaties verbetert. Daar ben ik blij om, want dan gaat er eindelijk iets positiefs veranderen voor de kinderen van nu.

Nadenken over het waarom, levert soms bij mij nieuwe gezichtspunten op. Maar er zijn meer mensen die hier ideeën over hebben. Hoe denk jij over deze vragen?

 • waarom leren kinderen zo veel tijdens de schoolvakantie? 
 • Naar mijn idee komt dat omdat ze dan de kans krijgen om hun eigen interesse te volgen, en op een natuurlijke manier te ontdekken en te leren, zonder de druk van school, in hun eigen tempo, op een speelse manier. Gewoon omdat het leuk is!
 • waarom moeten kinderen zo lang stil zitten op school?
 • Dat is voor mij een raadsel, want zitten is het nieuwe roken, teveel zitten is niet goed en belemmert de bloedsomloop. En voor een kind in de groei dat levendig is en dus MOET bewegen is het helemaal onnatuurlijk om stil te zitten. Misschien is het voor de juf of meester wel overzichtelijker, en de discipline zorgt voor rust. Maar rust is niet het doel. DUS: meer bewegen tussendoor, laat die kinderen dansen of springen, laat dat bloed even stromen. Onze hersenen krijgen dan meer zuurstof, zodat daarna de leerstof beter wordt opgenomen. En de sfeer wordt beter!
 • waarom is ‘passief’ leren onbekend op school?
 • Geen idee, het is wel bekend maar wordt weinig toegepast. Passief lijkt misschien lui, maar is een efficiënte manier van bijvoorbeeld een taal leren. Voorbeelden zijn liedjes luisteren in een vreemde taal, televisieprogramma’s kijken zonder ondertiteling, spelletjes op de computer spelen in het Engels. Als je gaat slapen met een koptelefoon op en luistert naar teksten in een vreemde taal, blijk je een groot deel van de nieuwe woorden te onthouden, je kan dus leren terwijl je slaapt. Dat is pas relaxed! Passief leren accepteren we wel van kinderen op jonge leeftijd, we weten allemaal dat baby’s en kleuters leren door na te doen en na te praten. Dat vermogen gaat echt niet weg als kinderen naar school gaan, het passief opnemen van informatie gaat altijd door. Dat vermogen kunnen we inzetten op school.
 • waarom wordt er niet uitgegaan van persoonlijke manieren van leren?
 • ieder mens is anders, en heeft een eigen leerstijl, de persoonlijke manier waarop de informatie wordt opgenomen. De een leert door te kijken, is dus meer visueel ingesteld, de ander meer auditief, of kinesthetisch (door te voelen en doen), of een mengvorm van deze drie leerstijlen. Het lijkt wel of het spreekwoord ‘al doende leert men’ in onbruik aan het raken is. Kinderen die dingen voornamelijk leren door te ervaren en (na) te doen, hebben het bij theoretische lessen als rekenen erg moeilijk. Maar ze zijn beslist niet minder slim dan een kind dat ‘gemakkelijk leert’ omdat het visueel is ingesteld, het is gewoon anders. De leerstof zou dan anders moeten worden aangeboden. De timing is ook van belang om goed te kunnen leren. Talen leren we gemakkelijk op jonge leeftijd, omdat we daar dan van nature op ingesteld zijn, we leren dan praten in onze moedertaal. OF, we leren ook praten in een tweede taal, wat dan relatief gemakkelijk gaat. DUS: zijn er nu ook basisscholen waar vanaf de kleutergroep op een speelse manier Engelse les wordt gegeven. Dat is allemaal winst, het belast de kinderen niet, ze zijn gemotiveerd want ze beleven het Engels als normaal, en op reis kunnen ze zich verstaanbaar maken.
 • waarom ligt de nadruk op het rationele, kennis en vaardigheden, en is er zo weinig aandacht voor het gevoel?
 • We hebben de illusie dat kinderen alles moeten aanleren op een verstandelijke manier. Leren lezen, schrijven en rekenen is belangrijk om later in het leven iets te kunnen bereiken. In dit tijdperk van multimedia, zijn de lesmethoden in de beleving van kinderen al gauw te traag, leren met computer en tablet wordt al steeds meer toegepast, maar het is nog steeds een rationele vaardigheid. Die kunnen we meten en beoordelen met een cijfer, dus daar ligt de nadruk op in het onderwijs. MAAR, wat is dan het belang van emoties en van emotionele ontwikkeling? Die heb je net zo goed nodig om in je volwassen leven goed te kunnen functioneren. Het lijkt wel of emoties een aparte categorie vormen, de school ziet de ouders als verantwoordelijk voor de opvoeding, ook voor de emotionele ontwikkeling. Op school nemen kinderen gedrag van leerkrachten en andere kinderen over, ze worden beïnvloed. Dus wanneer emoties op school worden genegeerd, geeft dat onbedoeld een bepaalde boodschap aan kinderen. Zoals bijvoorbeeld ‘huilen mag niet, dat is alleen voor kleine kinderen’. Vanaf  groep 3, wanneer kinderen nog heel speels en gevoelig zijn, gaan ze in het school ritme meedoen met de lessen, dat gaat niet bij ieder kind even soepel. Elk kind wil zich geaccepteerd, erkend en veilig voelen op school, dat is een voorwaarde om te ontspannen in de les, en zonder ontspanning neem je geen leerstof op. Daarom zou het omgaan met emoties ook op een speelse manier aandacht kunnen krijgen, zodat er een goede balans gevonden kan worden tussen verstand en gevoel. Kinderen kunnen leren om hun gevoelens van frustratie, boosheid en verdriet op een gezonde manier te uiten en te verwerken. Dat wordt bijvoorbeeld al gedaan met behulp van “emoticons” om die emoties te benoemen. Leren omgaan met elkaar, met begrip en respect voor verschillende karakters, kan denk ik veel pestgedrag voorkomen. Een goede sfeer in de klas is het halve werk. Iedereen leert gemakkelijker als de natuurlijke nieuwsgierigheid kan blijven bestaan, dus ik denk dat het goed is om kinderen te stimuleren om  veel zelf te ontdekken en te doen, en daar krijgen ze dan gelukkig geen cijfer voor!

Blijf jong en fit

Eeuwig jong zijn?

Wie wil dat niet? Sommige mensen blijven er jong uit zien en stralen. Leeftijd lijkt geen effect op hen te hebben. Anderen worden zichtbaar ouder.  Hoe ontstaan die verschillen? Hoe kan je voorkomen dat je ouder lijkt dan je bent?

Geheimen om er jong uit te zien

Een van de ‘geheimen’ is: hou je niet bezig met je leeftijd, wees niet bang om ouder te worden maar focus je aandacht op andere dingen. Geloof in het kind in jou, dat precies weet hoe je jong en flexibel kan zijn. Hou van jezelf om wie je bent, ongeacht dat cijfertje wat je leeftijd aangeeft, elke leeftijd heeft zijn charme. Leef gezond en sportief, zodat je biologische leeftijd lager is dan je werkelijke leeftijd. Geniet van je verjaardag, omdat je dan alweer een jaartje wijzer bent geworden. Echte schoonheid zit van binnen. Zorg goed voor jezelf, als jij je goed voelt zie je er levendig en jong uit!stock-photo-54861746-group-of-women-taking-an-exercise-class

 

 

 

Lach veel, maak plezier, ga veel naar buiten en blijf in beweging. Het houdt je flexibel, en brengt zuurstof naar je cellen, ook in je huid. Je huid blijft dan relatief strak, je spieren zijn getraind waardoor de zwaartekracht minder invloed heeft op je lichaam, de huid wordt niet slap omdat er een goed fundament van spieren onder zit.

stock-photo-52695058-shocked-young-woman-checking-her-wrinkles

Door spieren van je gezicht en kaak te trainen, gaat je gezicht er jonger uitzien, dus veel gekke bekken trekken! De onderliggende spierlaag zorgt dat de huid goed wordt ondersteund, een soort natuurlijke facelift dus!

Een jonge huid, zonder rimpels

Er zijn veel crèmes tegen rimpels, maar dan ben je eigenlijk wat laat. Voorkomen van rimpels is slimmer. Crèmes zijn vaak kostbaar, en maken je niet jonger.  Er bestaat geen formule die de huidveroudering stopt, maar enigszins vertragen kan je dat proces wel. Met een simpele, relatief goedkope crème die zorgt dat je huid niet uitdroogt, kan je al veel effect bereiken.Het is erg persoonlijk, dus ga op je gevoel af bij het kiezen van de juiste huidcrème. Duurder is zeker niet beter, let ook op natuurlijke ingrediënten. Is je huid erg droog of heb je lachrimpeltjes, smeer er dan een natuurlijke olie op. Veel crèmes bevatten olie en vitamine E, maar als je die vitamine E olie puur gebruikt, heb je meer resultaat. De vitamine E helpt de cellen herstellen. Omdat het nogal glimt, doe ik dit altijd voor het slapen gaan, het helpt ook om wallen onder mijn ogen te voorkomen.stock-photo-50299812-blank-cosmetics-bottles

Denk aan het herstel van je cellen, en afvoer van afvalstoffen uit je lichaam. Je bestaat voor 60% uit water, dus drink voldoende water. Drink niet teveel koffie of alcohol (onttrekt vocht aan de cellen), gebruik weinig geraffineerde suiker.

 

De spreekwoordelijke schoonheidsslaap is belangrijk, dus slaap goed. Ook je hersenen herstellen zich tijdens de slaap, de afvalstoffen worden vooral ‘s nachts afgevoerd. Zo hou je een fitter brein, een beter geheugen en mentale veerkracht.stock-photo-11559754-sharpei-dog

Roken is sowieso ongezond, maar je huid wordt er grauw van en er ontstaan rimpels. Als je een jonge huid wil houden, moet je er wat voor doen. Denk ook aan de weersinvloeden. Van de wind en zon droogt je huid uit, van mist juist niet. Blijf niet te lang in de zon, want door zonlicht veroudert de huid snel! Beter wat minder getint, dan een perkamenten huid met rimpels.

 

 
Als je de zonuren op het midden van de dag vermijdt, is ook het risico om huidkanker op te lopen kleiner. In de zuidelijke landen houden ze niet voor niets een siësta! Gebruik een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor als je toch in de zon bent, dan is je huid beschermd tegen uitdroging en verbranden.

Sporten brengt veel zuurstof naar de cellen

Als je een goede conditie hebt, beweeg je soepeler en kom je jonger over dan je bent. Maar werken aan de conditie vindt niet iedereen leuk. Het werkt prima als je minimaal gedurende een half uur intensief beweegt en er plezier in hebt. Je lichaam went aan het trainen, dus je zal merken dat je al snel langer in beweging bent, en je ontdekt je favoriete sport.stock-photo-55688822-mature-couple-jogging-together

Als je de spieren intensief gebruikt krijg je positieve effecten, dus niet alleen door zwetend in de sportschool met gewichten tekeer te gaan! Juist het elke dag flink in beweging zijn geeft een goed resultaat.  Dat kan met flinke pas wandelen zijn, zwemmen, skeeleren of fietsen. Door je goede conditie ben je niet gauw moe, en zie je er dus ook niet moe uit, maar juist jong en fris.

Vitaminen en enzymen zijn bouwstoffen

Je lichaam maakt continu nieuwe cellen aan, ook al merk je dat niet altijd. Hiervoor zijn goede bouwstoffen nodig, dus gezond eten met genoeg variatie. Wij eten altijd lekker, met pure en gezonde ingrediënten, over eten raken we eigenlijk nooit uitgepraat! Voor de opbouw van nieuw cellen heb je voldoende vitaminen en mineralen nodig. In ons moderne voedsel zijn die niet allemaal beschikbaar.

stock-photo-56016914-crate-with-vegetablesDoordat de bodem in Nederland minder mineralen bevat t.o.v. vroeger, zitten mineralen als magnesium, zink en selenium in veel kleinere hoeveelheden in ons eten.  Omdat je deze mineralen nodig hebt om de cellen op te bouwen en gezond te blijven, gebruik ik al jaren suppletie, ik voeg deze stoffen toe door bewust te eten en multivitaminen te nemen. Daarnaast neem ik bijvoorbeeld spirulina en chiazaad  als aanvulling.

 

 

 

Placebo-effect

Accepteer dat je soms ziek bent

Dat machteloze gevoel wat ik vroeger had als ik ziek was, bekijk ik nu met andere ogen. Ik herstel sneller dan vroeger, omdat ik anders tegen gezondheid aankijk. In plaats van de ziekte te bestrijden, accepteer ik dat ik ziek ben en ga dan kijken ik hoe ik mijn gezondheid kan bevorderen, dat herstellen kost tijd. Genezen heeft niets te maken met het bestrijden van symptomen, want dat lost alleen op de korte termijn het ongemak op. Ik ga uit van het herstellend vermogen van het lichaam. Als ik ziek ben gebruik ik mijn intuïtie om te bekijken wat ik het beste kan doen, en zet dan stappen om beter te worden, soms met medische hulp natuurlijk. Voor mij werkt dat nu prima, ik doe mijn best om gezond te blijven. Ik ben dankbaar dat ik gezond ben, soms wordt je ziek zonder reden, dat is helaas zo.

Heb je ook wel eens gebaald omdat je griep had? Je voelt je belabberd zodat je niets kan doen, vervolgens krijg je nog koorts ook, en je moet een paar dagen in bed blijven. Daar wordt je niet vrolijk van! Je hoest, krijgt pijn achter het borstbeen, en je maakt je zorgen of je misschien zelfs een longontsteking krijgt. Je belt de dokter, en die zegt dat er niets aan te doen is, je moet bij griep gewoon uitzieken. Ook dat helpt niet, sterker nog, je voelt je machteloos en niet begrepen door de dokter. Dit is een slechte gemoedstoestand voor het lichaam. Het kan zich moeilijker herstellen, met al die stress, door de gevoelens van angst en onmacht.

 Hoe kan je zelf meewerken aan de reparatie van je lichaam?

In een stressvolle situatie veroorzaakt sterke angst dat er adrenaline vrijkomt. De adrenaline veroorzaakt een vecht-vlucht reactie in je lichaam, dat gaat automatisch, het wordt geregeld door het sympathische zenuwstelsel, dat staat los van je wil. Door de adrenaline ontstaat een situatie die ideaal is om weg te rennen, handig als je bijvoorbeeld moet vluchten omdat het huis in brand staat. Maar tegelijkertijd worden de natuurlijke reparatiemechanismen van je lichaam tijdelijk ‘uitgeschakeld’, omdat dat even geen prioriteit heeft. Aanhoudende angst is dus een gemoedstoestand die nadelig is voor het herstel van je lichaam. Als je nooit echt tot rust komt en continue stress en angst ervaart door bijvoorbeeld zorgen over je gezondheid, je familie, je baan of je huwelijk, kan je lijf de natuurlijke reparatiemechanismen niet goed inzetten. Het is dus belangrijk om voor een goede balans te zorgen, zodat je de onvermijdelijke stress weer kwijtraakt door bijvoorbeeld te sporten, voldoende rust te nemen en goed te ontspannen. Herstel van je lichaam gebeurt als je ontspannen of in rust bent, dus ook als je slaapt. Door je gedachten te richten op herstel, en te vertrouwen op een toestand van gezondheid en vitaliteit, kan je de natuurlijke reparatiemechanismen in je lichaam optimaal hun werk laten doen.

Dus van teveel stress kan je ziek worden?

Dat is wel een erg stressvolle gedachte, maar zo kan je het niet zeggen. Dit gesimplificeerde model van de effecten van langdurige stress op het lichaam is niet volledig, en er zijn veel factoren buiten beschouwing gelaten. Maar door de basisprincipes te bekijken krijg je wel inzicht in de factoren die helpen om gezondheid te bevorderen, of die juist tegenwerken. En dat je door je eigen geest te gebruiken, meer te vertellen hebt over je gezondheid dan je denkt.

Wat is een placebo?

Alle nieuwe geneesmiddelen worden eerst getest op mensen voordat ze goedgekeurd worden. Een groep proefpersonen krijgt het nieuwe medicijn, en een andere groep krijgt een niet werkzame tablet, een placebo. Dan blijkt dat de mensen in de placebo groep ook een gunstig effect van de neppil bemerken, eigenlijk hetzelfde effect als bij de groep die het werkzame medicijn heeft gebruikt. Dit is een voorbeeld van de werking van geloof en vertrouwen, positieve gedachten die genezend werken. Anders gezegd: je ontspant omdat je vertrouwt op de werking van het middel, je geest stuurt je fysieke processen in de goede richting. Deze ontspannen situatie is voor je lichaam de ideale gemoedstoestand om cellen te repareren en het zelfgenezend vermogen zijn werk te laten doen. Dus als je wil herstellen, ontspan je dan, blijf positief en vertrouw op beterschap.

white-pills-755951-m

 

 

 

Wat is een nocebo?

Het omgekeerde van een placebo heet een nocebo effect. Als iemand je vertelt dat ze bij een medicijn last kreeg van een bijwerking, kan jij zelf ook die bijwerking ervaren als je dat medicijn gebruikt. Een negatieve prognose kan ook als nocebo werken. Je behandelaar kan bijvoorbeeld onbedoeld een negatieve verwachting wekken door te zeggen dat jouw ziekte niet te behandelen is. Je gevoelens van angst, frustratie en onmacht worden  dan sterker. Maar ieder individu is anders, iedereen reageert op zijn eigen manier. Dus ‘de waarheid’ die de behandelaar met goede bedoelingen uitspreekt,  is vaak een gemiddelde verwachting van jouw medische situatie.  Als je gelooft dat er aan je ziekte niets te doen is, zal je herstel niet snel gaan, of je krijgt er klachten bij. Je ziet de verwachting dat je niet beter zult worden bevestigd, omdat je geen vertrouwen meer hebt. Je zelfgenezend vermogen kan ernstig verzwakken door deze negatieve berichten. Laat je dus niet te veel beïnvloeden en blijf dingen doen om je gezondheid te verbeteren. Kijk naar mensen die wel zijn hersteld, en leer ook van hen wat je kan doen om je beter te gaan voelen.

De basis is essentieel

Het lichaam vernieuwt zijn biljoenen cellen met bouwstoffen, bijvoorbeeld aminozuren, de bouwstoffen voor eiwitten. Er bestaan in je lichaam reparatiemechanismen die beschadigde lichaamseiwitten repareren, en terugkoppelingsmechanismen die verstoringen in de hormoonbalans herstellen.images (2)

 

Mensen voelen zich vaak machteloos omdat ze ziek zijn, en ze denken dat hun lichaam hen in de steek laat.  Dat is op zich al een ziekmakende gedachte! Als je accepteert dat je ziek bent geworden, en dus tijd nodig hebt om beter te worden, richt je vervolgens je gedachten op gezondheid. Je lichaam was voor die tijd in orde, dus je kan ook weer herstellen. Iedereen kan leren om de natuurlijke reparatiemechanismen van het lichaam optimaal in te zetten. Het begint met aanvoer van de juiste bouwstoffen, dus goede voeding, en voldoende water en natuurlijk zuurstof (oftewel goed ademen). Zonder die goede bouwstoffen kunnen geen nieuwe cellen worden gevormd. Opbouw van cellen is een proces wat continu doorgaat. Dus zorg goed voor jezelf. Blijf positief door je emoties te verwerken, en de signalen van je lijf te begrijpen. De invloed van positieve of negatieve gedachten en emoties op het lichaam is groot, zie ook mijn posts over emoties en je lichaamstaal.

Brainfood

Heb je ook wel eens het idee dat je hersenen niet zo goed functioneren als anders? Dat je verstrooid lijkt, en niet meer weet waar je sleutels zijn gebleven? Of je probeert je iets te herinneren, maar kan er steeds niet op komen? Misschien heb je dan een off day, omdat je niet goed voor de conditie van je brein hebt gezorgd.

Waar moet je op letten? Het is bekend dat je voldoende water moet drinken om te kunnen denken, en dat je hersencellen voldoende zuurstof nodig hebben. Zorg dus voor genoeg slaap, dat is het halve werk. En voor voldoende zuurstof zorgen betekent uiteraard niet roken, en zorgen voor aanvoer van frisse lucht. Beweeg in de buitenlucht, dat zorgt voor een goede bloedsomloop met zuurstoftoevoer naar o.a. de hersenen.

De bekende ‘schijf van 5’ voor onze voeding is niet compleet, want er is geen rekening gehouden met de stoffen die essentieel zijn voor een goed functionerend brein en zenuwstelsel. Eet jezelf slim en fit, hersencellen hebben goed eten nodig: met antioxidanten,  koolhydraten en gezonde vetten. Om goed te kunnen denken, heb je brainfood nodig. Brainfood kan ook je stemming verbeteren en een depressie voorkomen, omdat je zorgt voor voldoende bouwstoffen voor je zenuwstelsel.

Wat moet ik dan eten om een goed geheugen te houden?

avocado_oneaday_food_1424376_m

Neem bijvoorbeeld avocado, boordevol gezonde vetten en vitamine E, dat de hersenen beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. De onverzadigde vetten zorgen voor een goede bloedsomloop, zodat er voldoende bloed wordt aangevoerd naar je hersenen. Eet avocado in plaats van boter op brood, door een salade of maak er guacamole of een heerlijke smoothie van.

 

 

food_sushi_salmon_327554_m

Wilde zalm of andere vette vis: vanwege het hoge gehalte aan omega 3 vetzuren, die een rol spelen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten, artritis en depressies. Ook is omega 3 van groot belang voor de oogfunctie en de hersenstofwisseling, waardoor je geheugen beter werkt. De vetzuren uit vis zorgen dat de zenuwcellen onderling beter met elkaar kunnen communiceren. Dit heeft een positief effect op het leervermogen en geheugen, is dus goed brainfood.

hazel_hazel_almond_222812_m

Noten

Walnoten zijn goed voor je brein, kijk maar naar de vorm, ze lijken zelfs op hersenen! Plantaardige bronnen van omega 3 vetzuren zijn: walnoten, chiazaad en (gebroken) lijnzaad. Door het hoge gehalte aan vitamine E, gezonde vetten en vezels helpen noten om je gedachten helder te houden. Vitamine E ondersteunt de cognitieve functies in de hersenen.  Een handje noten per keer is genoeg. Meng ze door je salade, of door de yoghurt met muesli. Eet de noten ongebrand en ongezouten.

Zaden

Zaden bevatten veel eiwitten, goede vetten en vitamine E, ook antioxidanten en voor de hersenen belangrijke mineralen, zoals magnesium. Neem zonnebloempitten, sesamzaadjes en lijnzaad door het eten en je zit helemaal goed.

Havermout of muesli

De complexe koolhydraten, eiwitten en omega 3 vetten in de havermout zorgen voor een gelijkmatige energie, waardoor je beter kunt nadenken.

Bosvruchten, granaatappels, rozenbottels, kiwi en vele andere fruitsoorten, vol vitamine C en vezels, en antioxidanten die helpen bij de bescherming van lichaamscellen tegen beschadiging door vrije radicalen. Eet het liefst de vrucht zelf, zodat je meteen een flinke dosis vezels binnen krijgt.

Volkoren granen zijn van groot belang voor het geheugen. Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen baat hebben bij een dieet met hoge niveaus foliumzuur, vitamine B12 en vitamine B6. Nodig voor o.a. een goede werking van het korte termijngeheugen. Kies dus altijd voor zilvervliesrijst en volkoren granen.

Eieren

Eigeel bevat gezond vet, veel vitamine B complex, luteïne, biotine en choline. Choline is nodig voor het vormen van de belangrijke neurotransmitter acetylcholine, een stofje dat nodig is voor de impulsoverdracht in het zenuwstelsel. Voldoende choline geeft ons de bouwstenen die we nodig hebben om ons geheugen intact te houden. Eieren bevatten essentiële aminozuren, dat zijn aminozuren die het lichaam niet zelf kan produceren, en die we dus via onze voeding moeten aanvoeren. Het zijn de bouwstoffen om eiwitten te vormen. Eet biologische eieren om al deze stoffen binnen te krijgen.

Maar wordt mijn cholesterolgehalte niet te hoog als ik eieren eet? Een eitje per dag is juist gezond. In de jaren 60 en 70 dacht men dat eieren cholesterolverhogend werken in je lichaam. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten, en weten we dat het niet zo rechtlijnig werkt, dat er weliswaar cholesterol in eieren zit, maar dat een ei per dag eten het risico op hart-en vaatziekten niet groter maakt.

eggs_chicken_farm_241598_m

Zorg zelf voor je gezondheid

Gaat het niet over?  Dan is het psychisch !

Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Maar als de huisarts niet direct weet wat je mankeert, volgen er allerlei onderzoeken en wordt je door verwezen. Je gaat naar de specialist en krijgt medicatie en therapie voorgeschreven. Maar wat moet je doen als dat geen resultaat heeft, als de klachten blijven bestaan of erger worden?  Je krijgt dan van de artsen te horen dat zij geen oorzaak kunnen vinden, dat je zult moeten leren leven met deze klachten. Of dat de klachten geen fysieke oorzaak hebben. De ziekte zal dan waarschijnlijk ‘tussen de oren’ zitten, en therapie bij een psycholoog kan dan beter helpen.

In de praktijk worden klachten ingedeeld in de vakjes lichamelijk of psychisch, of psychosomatisch: de achterliggende oorzaak van de lichamelijke kwaal ligt in de geest. En inderdaad, lichaam en geest beïnvloeden elkaar continu. Je geest beïnvloed alle cellen van je lichaam, je kan het niet los van elkaar zien. Dat wil nog niet zeggen, dat wij de ziekte zelf met onze geest creëren, ziekte ontstaat vaak zonder duidelijke oorzaak. Er zijn nog meer factoren die ons immuunsysteem kunnen beïnvloeden.

Een lichamelijke klacht zal niet altijd genezen als de psyche wordt behandeld. Het een volgt niet uit het ander, de mens zit gecompliceerder in elkaar dan dat. De logica die soms wordt toegepast: ‘deze klachten hebben geen duidelijke lichamelijke oorzaak, dus zal het wel psychisch zijn’, is dus totaal niet logisch. Het enige wat duidelijk is, is dat er nog geen diagnose is gesteld, misschien omdat er te weinig bekend is over de aandoening. Door dit oorzaak en gevolg denken bestaat de kans dat het grote geheel, de mens, niet meer gezien wordt.

Kijk naar het totaalbeeld om meer inzicht te krijgen

Zo rechtlijnig is een mens niet geschapen, er zijn nog meer factoren van invloed, het menselijk lichaam bestaat uit biljoenen cellen en is dus gecompliceerd. Bovendien kan een disbalans in het lichaam door psychische problemen worden veroorzaakt, en toch niet alleen door therapie van een psycholoog worden opgelost. Als je bijvoorbeeld na een stressvolle periode in je leven een maagzweer hebt ontwikkeld, kan die eerst met medicijnen worden behandeld. Daarna kan psychotherapie voorkomen dat je deze klacht opnieuw ontwikkelt, je zou je levenswijze kunnen aanpassen en anders met stress kunnen leren omgaan. Dan zal de stress geen klachten meer in je lichaam hoeven te veroorzaken. Het beste zou zijn om de oorzaak van de klachten te behandelen, en de totale mens te blijven zien. Iedereen heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om goed voor het lichaam te zorgen en het gezond te houden. Als je bekijkt hoe je jouw gezondheid kunt verbeteren, in plaats van ziektes alleen te bestrijden met medicijnen, valt er nog veel winst te behalen.

Gezonder worden, dat willen we allemaal!

Wanneer men uit zou gaan van het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam, wat ieder mens gelukkig bezit, wordt genezing anders benaderd. De oorzaak van de ziekte is belangrijk, maar de focus komt meer te liggen op het verbeteren van de gezondheid van de patiënt. We vinden het allemaal normaal wanneer wij een wondje hebben, dat er binnen afzienbare tijd een korstje op komt en dat de huid vervolgens geneest. Dat is een voorbeeld van ons zelfgenezend vermogen. Het lichaam heeft verschillende mogelijkheden om zich te weren tegen ziekteverwekkers, de bekendste is misschien de vorming van antistoffen tegen bacteriën of virussen. De antistoffen ‘eten’ de bacteriën op.

Help zelf het genezingsproces

Stel je hebt een griepje opgelopen. Met je geest kan je het genezingsproces in gang zetten, en zal je ideeën krijgen om de situatie te verbeteren, en eventueel medisch advies te vragen. Je gedachten maken je werkelijkheid, dus denk positief en met vertrouwen na over je herstel, wees lief voor jezelf. Als je een wondje hebt, ga je ook niet elke seconde kijken of er al een korstje op is gekomen. Je weet dat dat zal gebeuren. Dat vertrouwen: ‘ het gaat binnenkort weer beter met mij, dan ben ik weer gezond’, is belangrijker dan je zou denken. Je kan ook je verbeeldingskracht en fantasie gebruiken: stuur in je fantasie antistoffen naar het virus. Stel je bijvoorbeeld het virus voor als bolletjes in een computerspel, die door de antistoffen in de vorm van een Pacman worden opgegeten. Stel je voor dat er steeds meer Pacmannen worden ingezet in dit spel, zodat alle bolletjes worden opgegeten. Het virus is dan overwonnen! Het gebruik van je geest, is eigenlijk het bewust inzetten van het ‘placebo effect’ om jezelf te helpen genezen.pac-man-pacman-mobile-game

 

 

Emotie, wat doe ik er mee?

Emoties zijn de wegwijzers van je leven

Denk je ook wel eens: ik zie door de bomen het bos niet meer, ik krijg mijn emoties even niet op een rijtje, wat nu? Je emoties zijn persoonlijk, hoe je ermee omgaat is sterk afhankelijk van je karakterstructuur. Ben je gevoelig, of ben je een HSP, dan heb je meer ‘emotioneel werk’ te doen dan iemand die vrij rationeel is ingesteld. Je krijgt dan veel meer indrukken, ook via de televisie of andere media, die je moet verwerken, omdat het je raakt. Maar er is goed nieuws: iedereen kan leren om passend met emoties om te gaan, zodat je je zoveel mogelijk in balans kan voelen.

De basis emoties op een rij

De basis emoties zijn: boosheid, vreugde, verdriet, angst, afschuw en verrassing. Deze 6 basis emoties kunnen van iemands gezicht worden afgelezen. Als het goed is, hebben wij allemaal van kinds af aan geleerd om deze  emoties te herkennen aan de mimiek. Als iemand een expressief gezicht  heeft, is de emotie gemakkelijk af te lezen. Bij introverte mensen met een ‘pokerface’ zal je moeten vragen welke emotie diegene ervaart. De communicatie is dan lastiger. Er ontstaan snel misverstanden, omdat de reactie verkeerd kan worden geïnterpreteerd door het gebrek aan expressie. In een gesprek kan je alsnog te weten komen wat die ander beweegt, wat de echte emotie is.

Herken je de 6 emoties bij jezelf, en zie je het aan je gezicht in de spiegel of je verrast bent? Een leuk spelletje om te oefenen: trek gezichten voor de spiegel om te ontdekken hoe het eruit ziet als je blijheid voelt, of afschuw. Probeer ze allemaal, je kan dan zien hoe het op anderen over zal komen, en het zal je helpen om je meer bewust te worden van de emoties die je ervaart. Want om emotioneel intelligenter te worden, zul je eerst je eigen emoties in kaart moeten brengen.

Hoe bedoel je?

Je bent een mens = gevoelens + verstand

Je verstand kan de emoties wegdrukken, maar niet wegnemen. Dat onderdrukken van emoties kost veel energie, en uiteindelijk moet je alsnog met je emoties dealen. De onderdrukte emotie zal zich in allerlei vormen aan je opdringen: als spanning die zich manifesteert in je lichaam, of de opgekropte gevoelens komen plotseling naar buiten met een uitbarsting van woede of een huilbui uit het niets. Het is dus niet handig om emoties langdurig te onderdrukken, maar hoe moet het dan? Betekent het dat we te pas en te onpas in huilen zullen uitbarsten? Wat zal men dan van ons denken? Een verstandig mens kan zich toch beheersen?  Dit soort ideeën zijn door onze cultuur bepaald, en we houden ons aan deze ongeschreven ‘emotionele code’. Met als gevolg dat we de weg kwijt raken omdat we emoties wegdrukken, en geen verbinding meer met onszelf voelen.

Mensen die emoties negeren, ontkennen hun mens-zijn. Emoties geven zin en kleur aan het bestaan, en geven je informatie over jezelf. Door je emotie te laten zien, kan je door anderen worden ‘beoordeeld’.  Dat maakt ons kwetsbaar, en daarom willen we de emotie ‘verstoppen’. Als je emoties ontkent, negeer je een deel van jezelf, want ze horen bij jou. En als je de emoties van iemand anders negeert, betekent dat eigenlijk dat je geen respect hebt voor die ander. Geen rekening houden met iemands gevoelens, schept een grote afstand tussen mensen. Je voelt je dan niet gehoord door de ander, en je kan geen emotionele band opbouwen.

Als je verdriet onderdrukt, kan je zo geremd worden, dat je ook geen vreugde meer voelt. En soms kan je overspoeld worden door een storm van emoties die je zelf niet begrijpt, je raakt dan overstuur. Vooral als je sensitief bent is dit lastig, of als er zich emotionele gebeurtenissen voordoen. Als je overstuur bent, heb je tijd nodig om ‘alles op een rijtje te krijgen’.  Je kan plotseling in huilen uitbarsten, terwijl je zelf niet snapt waar dat vandaan komt. Je bent dan niet ‘emotioneel labiel’, maar een onderdrukte emotie heeft eindelijk de weg naar uiting gevonden. Door te praten met iemand die je vertrouwt, krijg je de kans om alle belangrijke emoties te kunnen uiten, en zo weer verder te komen. Ik heb geleerd om mijn emoties, deze ‘wegwijzers’, serieus te nemen en te lezen, in plaats van ze te negeren.

Oordelen maken het gecompliceerd

We weten dat we niet moeten oordelen, maar helaas, iedereen doet het. Als we onze emoties tonen, hebben anderen daar een oordeel over, en dat kan ons kwetsen. Vooral in een groep is dit effect merkbaar. Blijkbaar is het in een groep nog moeilijker om respect voor elkaar te tonen. Aan de andere kant, zal het tonen en delen van emoties ook een band scheppen, omdat leden van de groep zichzelf herkennen in de situatie en begrip tonen. Het dwingt ook respect af als iemand zichzelf durft te zijn, en zijn eigen kwetsbaarheid kan inzetten als kracht. Daarnaast kan ons eigen oordeel een emotie veroorzaken. We zijn bijvoorbeeld boos en teleurgesteld, omdat ons voorstel op het werk werd verworpen tijdens de vergadering. Dus zijn we boos als reactie op een gebeurtenis, die wij zelf als negatief en als falen beoordelen. Zo belemmer je jezelf met je eigen oordeel, het is in het grote geheel gezien misschien juist erg goed dat ons voorstel werd afgewezen. Het is misschien helemaal geen falen, maar gewoon onderdeel van het proces. Het dwingt ons tot groei om hier anders naar te kijken. Mensen reageren elke keer anders, afhankelijk van hun persoonlijkheid, de situatie, en van het leerproces.

Begin bij je eigen emoties, leer ze te duiden

Om je hoofd en je hart beter te laten samen te werken, moet je eerst wegwijs worden in je eigen emoties, je leert jezelf beter kennen. Zo raak je meer in balans, je ontwikkelt emotionele en sociale vaardigheden, je kan beter luisteren en ervaart minder spanning. Maar hoe doe je dat, waar moet je beginnen?

emotie 1

 • Je hebt de 6 basis emoties in kaart gebracht, en je weet hoe je die uit.
 • Iedereen heeft emoties, je mag ze uiten op jouw manier, het zijn je ‘wegwijzers’.
 • Een emotie overkomt je, is soms een reactie op een situatie. Maar besef wel dat het van voorbijgaande aard is. De emotie zal wegebben, je kijkt dan anders naar de situatie dan op het moment dat je de emotie hevig voelt. Als je midden in het gevoel zit, kan je ook niet rationeel nadenken. Naderhand zie je het in een ander perspectief als je de emotie verwerkt hebt. Onthoud dus dat jij niet je emotie bent: emotie zegt niets over jou als persoon, wel iets over je ervaring van dat moment.
 • Emoties mogen je doen en laten niet overheersen, ze zetten je aan tot actie maar jij bepaalt zelf je keuze, dus reageer niet te impulsief. Als je ‘in de emotie’ zit, bijvoorbeeld erg boos bent, kan je niet goed nadenken, dit is een soort natuurwet die iedereen zou moeten kennen. De ratio werkt in zo’n situatie niet, dit is dus het slechtste moment om iets te besluiten. Dit geldt altijd: als je emotioneel bent, kan je niet goed nadenken. Je kan dus ook niet redelijk praten. Wacht dus tot het gevoel wegzakt, tel tot tien voordat je een beslissing neemt. Impulsieve acties hebben vaak negatieve gevolgen, dus het is slimmer om te wachten tot die ‘emotionele gijzeling van de hersenen’ weer voorbij is.
 • Je raakt af en toe ‘emotioneel in de war’, je raakt overspoeld door emoties. Laat dat dan gewoon gebeuren. Kijk ernaar zoals je naar een stromende beek zou kijken, zie de wilde golven. Besef dat je emoties er mogen zijn, accepteer dat ze bij je horen zoals het stromende water in de beek. Maak de emoties kleiner door de beek kleiner voor je te zien, de golven rustiger te zien stromen. Is het boosheid, verdriet? Neem afstand, en zie welke boodschap de emotie je brengt. Schreeuw het desnoods uit, voel de boosheid, sla op een kussen. Begin een gesprek met jezelf: waarom ben ik boos? Wat kan ik doen om dit te veranderen? Welk gevoel zit er achter mijn boosheid, ben ik soms ergens bang voor? Boosheid kan een weerstand zijn tegen verandering, moet er iets veranderen? Mijn eigen waarneming misschien? Moet ik anders naar het gebeuren kijken? Hoe kan ik dit aanpakken, zodat ik verder kom, en de boosheid los kan laten? Als je alle antwoorden hebt, en weet hoe je verder kan gaan, laat het dan los, vergeef alles en iedereen, ook jezelf, en begin opnieuw.
 • Stuur in gedachten negatieve energie terug naar de persoon die het eventueel naar jou heeft gestuurd, door agressief tegen je te zijn. Die agressie hoort niet bij jou, het hoort bij die ander. Het is een emotie die de ander tegen jou heeft geuit. Die emotie is niet van jou, dus laat het los. Je bent zelf vast ook wel eens negatief en agressief tegen iemand geweest, het is menselijk, dus vergeef het. Je vitaliteit en creativiteit zullen terugkeren, je voelt je niet meer boos maar vredig. Je bent de negativiteit kwijt en komt weer in een positieve flow. Daardoor trek je weer positieve gebeurtenissen aan, omdat je dat zelf uitstraalt.

Beheers je emotie:

Hoe kan ik nou de baas worden over mijn emoties? Ik wil me het liefst zoveel mogelijk goed voelen, dus probeer ik altijd terug te keren naar het positieve, terwijl ik ook accepteer dat het negatieve bij het leven hoort. Neem bijvoorbeeld boosheid. Als je de boosheid 2 minuten lang volledig voelt, zonder na te denken, alleen maar voelen en niet denken. Je focust dan op de boosheid. De emotie zal wegvloeien, het boze gevoel ebt weg, het blijft niet zo intens. Het was een reactie van je lichaam, het sein is niet meer nodig want je hebt het gehoord, en dus verdwijnt dat sein! Je staat dan weer in je kracht en kan weer helder denken. Denk vervolgens aan een gebeurtenis die je erg blij heeft gemaakt, en voel weer hoe je daarvan hebt genoten, voel het heel intens. Dat gevoel blijft dan hangen, je voelt je weer goed en kan alles weer aan.

Of verdriet, ook je verdriet mag er zijn, zonder verdriet geen blijheid. Verwelkom dat gevoel,  voel die knoop in je buik, concentreer je puur op dat gevoel in je lijf, denk er verder niet over na. Als je dat een poosje volhoudt, ebt ook dat gevoel weg. De scherpe kantjes gaan van de pijn af, omdat het verdriet er mag zijn, je vecht er niet tegen. Maak jezelf sterk met zinnen als: ook dit verdriet zal voorbij gaan en dan voel ik me beter. Dit sein van verdriet zal verdwijnen, als het niet meer nodig is, omdat jij het signaal hebt geaccepteerd. Het hoort dan niet meer bij jou om dat zo intens te voelen. Dan kan je daarna het verdriet een plaatsje geven en verwerken, en uiteindelijk loslaten. Denk vervolgens weer aan iets prettigs, zie hoeveel er in je leven is om dankbaar voor te zijn, en geniet in gedachten opnieuw van alle mooie momenten die er zijn geweest, voel hoe je je toen voelde. Oefen deze aanpak, en je wordt meester over je emoties en blijft in balans.

En hoe zit dat dan met schuldgevoelens? Dat is iets wat je voelt tijdens een persoonlijk groeiproces, een gevoel dat je bij de waarheid brengt.  Je voelt je ergens schuldig over, en dat is alleen maar nuttig als je bedenkt hoe je dat dan voortaan anders gaat doen, je past je gedrag dan aan. Je geweten is een goed instrument, om te zorgen dat je geen rare dingen doet! Maar het is al gebeurd, je voelt je altijd schuldig over iets in het verleden, en wij kunnen alleen het nu beïnvloeden. Door een ‘gesprek’ met jezelf te hebben over je schuldgevoel, wordt je je meer bewust van de situatie en heb je een keuzemogelijkheid. Dus beslis je nu bijvoorbeeld om je fout te herstellen, op de manier die jou goed lijkt, en terwijl je accepteert dat jij ook een mens bent die fouten maakt. Voer je voornemen om de situatie te herstellen zo snel mogelijk uit, want schuldgevoelens zijn erg belemmerend, kunnen je doen en laten verlammen. Daarom is het belangrijk, om schuldgevoelens op te lossen en los te laten. Was jouw schuldgevoel niet terecht, was het min of meer ontstaan door de meningen van anderen, of van de maatschappij, en was het niet je persoonlijke geweten? Dan heb je eigenlijk niets misdaan, en heb je eigenlijk een gevoel gecreëerd dat niet opbouwend is. Bijvoorbeeld als je een werkende moeder bent, en je voelt je schuldig omdat je denkt dat je de kinderen tekort doet door te werken. Voel weer 2 minuten lang hoe dit schuldgevoel aanvoelt zonder te denken, het gevoel wordt dan minder intens. Dan kan je het weer loslaten, jezelf vergeven dat je ook een mens bent, en terugkeren naar leukere gedachten in het nu. Relativeer, en vraag je af of je schuldgevoel wel reëel was. De kinderen ervaren het misschien als normaal, dat jij af en toe werkt.  Praat met iemand die je vertrouwt over deze gevoelens, dan merk je dat anderen daar ook last van hebben, en hoor je hoe zij dat hebben opgelost. Je bent nooit alleen, iedereen volgt een groeiproces, en van hun ervaringen kan je leren.

Wen jezelf aan om al je emoties te voelen en te beleven, ze mogen er allemaal zijn. Het maakt niet uit wat ik voel, of wat er gebeurde toen ik het voelde. Ik zorg dat ik mijn balans weer vind en me goed voel, ik zorg dat ik me weer stralend voel! Het hoort allemaal bij mijn groeiproces. Door niet te blijven hangen bij een negatieve emotie, is het moment van lijden erg kort. Door alle emoties te verwerken en te relativeren, kan je een open mind houden, geïnspireerd en ontroerd raken, creatief en levendig zijn.

Piekeren is niet nodig, zorg voor rust in je hoofd

Je kunt je geest trainen, dan is hij voor altijd je vriend

De geest die niet getraind is blijft in cirkels draaien. Je blijft in gedachten malen over teleurstellingen en pijn in het verleden, met als resultaat angst voor de toekomst. Zo wordt je geest je vijand, want de angst en het piekeren zullen je belemmeren. Zet dus elke avond je verstand even op nul en keer terug naar de goede basisinstelling: vertrouwen op het leven.
Met mindfulness kan je de geest tot rust laten komen, er komt dan weer ruimte voor positieve gedachten en creativiteit. Dat hoeft niet veel tijd te kosten, alleen wat aandacht. Iedereen heeft een eigen manier om tot rust te komen. Door naar muziek te luisteren, in de natuur stil te zijn, door te sporten, door bewust te ademen en de aandacht op bijvoorbeeld een kaarsvlam te richten, in bad te dobberen met een lekker geurtje, je zal jouw manier wel vinden. Laat negatieve gedachten en gebeurtenissen los, en ontspan je. Geef de emoties van die dag een plek, verwerk ze, kijk naar de boodschap, en leer van het gebeurde. Hoe je dat moet doen? Daar vertel ik later meer over.

Je geest is als een computer

Je geest kan je vergelijken met je PC, met een besturingsprogramma en software. Als je een virus op je PC hebt, treden er vreemde storingen op. De programma’s werken niet zoals het hoort of het besturingsprogramma geeft foutmeldingen. Het virus staat model voor je negatieve gedachten: je blijft piekeren over pijn in het verleden.  Je kan dan niet helder denken, en je geheugen werkt niet zoals je zou willen. Je wordt trager, net als je PC met een virus. Daarom zet je elke avond de virusscanner aan om de geïnfecteerde bestanden te laten verwijderen. Je zet je verstand op nul, en laat alle negatieve gebeurtenissen en gedachten los, en dan ontspant je geest en je lichaam. De volgende dag werkt je geest weer als nieuw, zonder nare gedachten die zich opdringen en met een geheugen wat goed werkt, creativiteit die weer gaat stromen. Net zoals je computer die snel en foutloos de software draait na de virusscan en schijfopruiming!

Je gedachten maken je toekomst, alles gebeurt eerst in je geest, dan pas in de realiteit

Wil jij graag dat je acties succes opleveren? Fantaseer over een mooie toekomst en zie het in detail voor je, je krijgt dan nieuwe inspiratie en komt in actie. Zie alle details van je toekomst voor je geestesoog, zie de kleuren, hoor de geluiden en ervaar wat je dan zult voelen.
Herhaal dit proces van fantaseren en dagdromen, dan zal je merken dat je acties je leiden naar de uitwerking van je fantasie. Je focust met deze training van de geest op de dingen die je graag in je leven wil zien, die je gelukkig maken.
Je kan plaatjes uitknippen en op een ‘moodbord’ plakken, om je fantasie kracht bij te zetten. Schrijf bij de plaatjes wat je zou willen, welk doel je wilt bereiken, wat daar voor nodig is, etc. Werk alles zo concreet mogelijk uit, dan wordt je alvast blij van het moodbord! Je zal inspiratie krijgen om je fantasieën waar te maken en je vult je geest met positieve gedachten. Stop met piekeren, zie het leven als een film, waar jij zelf de regisseur van bent!

Leer je lichaamstaal, want het lichaam liegt nooit!

Heb jij je ook wel eens afgevraagd, wat de signalen van je lichaam betekenen, wat je eigenlijk voelt? Wat betekent het als ik pijn in mijn buik heb, gauw moe ben of hoofdpijn heb, zijn dat tekens van mijn lijf om rekening mee te houden? Of zijn die lichamelijke ongemakken ‘normaal’ en moet ik er juist niet op letten?  Om een antwoord te krijgen op al deze vragen, las ik het boek van de haptonoom Ted Troost: ‘Het lichaam liegt nooit’.

Wat is haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van het gevoel. Wie in staat is goed met zijn gevoel om te gaan is opgewassen tegen allerlei ongemakken die het leven voor iedereen in petto heeft. In dit boek laat Ted Troost zijn licht schijnen over haptonomie, en geeft zijn visie op allerlei emoties, die mensen zo kunnen kwellen, dat ze er tenslotte ziek van kunnen worden. Hij wijst de weg naar een levenshouding, waarbij stress plaatst maakt voor blijheid. Kreeg ik door dit boek alle antwoorden? Dat niet, maar de antwoorden die ik kreeg hielpen me verder.  Zo ontdekte ik dat ik het ‘voelen’ verleerd was. Door beter naar mijn lichaamstaal te luisteren, kreeg ik beter contact met mijn emoties. Heb jij ook geleerd om pijntjes te negeren, omdat het lastig is om overal op te letten? ‘Het is vanzelf gekomen, en zal ook vanzelf weer over gaan’ dacht ik altijd. Als je hoofdpijn hebt neem je  een pijnstiller en gaat verder met je leven. Dat doen we bijna allemaal, maar zo missen we de betekenis van signalen. Je lichaam praat met jou, maar je luistert niet!

 Welke signalen? 

Neem nou die hoofdpijn: ik ging me afvragen wat de oorzaak was. Heb ik te weinig gedronken? Of juist teveel lekkere drankjes gehad? Waar maak ik me zo druk om? Wat kan ik niet accepteren? Heb ik te kort, of juist te lang geslapen, enz. De antwoorden waren mijn ‘richtingaanwijzers’. Ik krijg bijvoorbeeld hoofdpijn als ik teveel pieker over een probleem, zonder te vertrouwen op goede ontwikkelingen en een oplossing. Hoofdpijn betekende in dat geval, dat ik meer moet ontspannen, de zinnen verzetten en vertrouwen op het beste. Simpel toch? Als ik dit accepteer, verdwijnt de hoofdpijn zonder pijnstiller in te nemen. Dit is maar een voorbeeldje, de signalen van je lijf bestaan niet alleen uit pijn. Duizeligheid, een gevoel van spanning in je buik, snelle hartslag met een gejaagd gevoel, tintelingen, misselijkheid, vermoeidheid etc. kunnen allemaal seintjes zijn dat je uit balans bent.

Ieder mens is uniek, dus je moet je eigen lichaamstaal leren. Door te vragen wat dat gevoel in je buik voor jou betekent,  wordt je  bewuster en weet je meer van je lijf. Je kan een persoonlijke kaart aanleggen met al je sensaties en hun betekenissen. Het begin is voelen, vervolgens ga je iets doen met dat signaal, en je beter voelen is het resultaat.

Emotionele armoede

Emoties die niet verwerkt zijn, kunnen zich vastzetten en zich uiten via je lichaam, en je uiteindelijk zelfs ziek maken, het levert stress op om emoties te onderdrukken. Een haptonoom kan deze emotionele blokkades helpen oplossen, maar je kan het ook zelf doen. Begin met je gevoel net zo te waarderen als je denken, ze zijn gelijkwaardig aan elkaar en even waardevol. Op school leren we logisch redeneren en verstandig opereren. Het gevoel, omgaan met onze emoties, daar krijgen we op school geen cijfer voor. We leren om flink te zijn en niet te huilen, en zo verdriet en frustraties te onderdrukken. Zo is een soort emotionele armoede ontstaan, veel mensen zijn het contact met hun gevoel en met zichzelf kwijt geraakt. Zodra we de emoties uiten, het gevoel toestaan en accepteren, komen we weer beter in balans en leren onszelf kennen.

Verwerkingsproces in stappen

Dit proces om mijn emoties te verwerken, en een persoonlijke emotionele kaart aan te leggen, ging me steeds gemakkelijker af. Ik leerde voelen en de boodschap begrijpen. Om niet bang te zijn voor de emoties die onverwacht vrijkomen, ze mogen er zijn. Het vreemde is, dat de pijn weggaat, als je de emotie accepteert. Jij kan het ook, je hebt er alleen wat tijd en aandacht voor nodig, en steun van mensen die je vertrouwt. Jij kan luisteren naar je lichaamstaal, en je emoties begrijpen. Maar hierover later meer berichten. Volg de stappen, schrijf het op als dat jou helpt:

–           voel de emoties

–           uit ze op je eigen manier

–           accepteer de emoties, ze zijn niet goed of fout

–           verwerk de emoties: kijk wat je er van hebt geleerd

–           laat de emoties dan los, kom terug in het nu.

Relativeren

Dat proces werkte echt bevrijdend, en terugkijkend kan ik beter relativeren. Er is altijd zoveel om dankbaar voor te zijn.  Er zijn altijd ergere dingen, er zijn mensen die het veel moeilijker hebben dan ik. Zij hebben dat ook verwerkt en achter zich gelaten, dan kan ik dat ook. Vergeven is gemakkelijk, want je bevrijdt jezelf daarmee van de emotionele pijn. Ik vraag mezelf steeds af: wat zou liefde doen? Een voordeel is, dat je andere mensen kunt steunen die het ook moeilijk hebben, omdat je hen nu beter begrijpt en aanvoelt wat ze ervaren hebben. Je gaat anders denken, en ziet het goede in alle gebeurtenissen. Je krijgt meer energie omdat je zo positief bent ingesteld, omdat je focust op de oplossing en niet op het probleem, je wordt flexibeler en vitaler, blijer dus!

Emoties maken golven in je leven, emoties houden je in beweging, 

zandvlakte